นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงินได้ โดยหลังจากคำขอยกเลิกได้รับการอนุมัติแล้วท่านถึงจะได้รับเงินคืน

 

การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

  • – ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • – สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะ

 

โดยผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องพร้อมหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อจากระบบพร้อมรหัสอนุมัติสั่งซื้อ ซึ่งจะปรากฎในอีเมล์ที่ท่านได้รับหลังการชำระเงิน เข้ามาที่ refund@activemedia.co.th ภายใน 15 วัน

ActiveMedia จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

 

การคืนเงิน

หลังจากผู้ซื้อได้ยื่นคำร้องต่อ ActiveMedia และ ActiveMedia ได้อนุมัติการคืนเงิน เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม